Vaxning Ansikte

Vaxning av haka, överläpp & kinder       300 kr

Vaxning av överläpp & kinder          250 kr

Vaxning av överläpp eller haka          150 kr